Fopma NatuurAdvies

Adviesbureau voor groene wet en regelgeving

Home

Fopma NatuurAdvies adviseert haar klanten op het gebied van landbouw, ecologie, vergunningen Natuurbeschermingswet 1998 en ontheffingen Flora- en faunawet. Voor het geven van gedegen adviezen beschikt het natuuradviesbureau over specialistische kennis van deze werkvelden. De kennis wordt voor ecologie en vergunningen met name ingezet tijdens de planvorming en uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen.

In 2013 en 2014 zijn wij ook begonnen met het geven van voorlichting aan adviesbureaus over de Programmatische Aanpak Stikstof en het gebruik van AERIUS calculator. In 2015 willen we dit verder uitbreiden. Naast adviesbureaus (m.n. agrarisch) richten wij ons ook op bureaus die vergunningverleners leveren.

Op deze website kunt u nader kennis maken met een aantal activiteiten van Fopma NatuurAdvies.