Adviesbureau voor groene wet en regelgeving

Wet natuurbescherming (Schadebestrijding en beheer)

  1. Aanvragen ontheffingen voor schadebestrijding en beheer.
  2. Opstellen faunabeheerplannen of planonderdelen.
  3. Opstellen ontheffingen of opdrachten voor het bevoegd gezag.
  4. Advisering bij bezwaar- en beroepsprocedures.
  5. Opstellen evaluaties van Faunabeheerplannen.
  6. Passende beoordeling voor jacht en schadebestrijding in Natura 2000-gebied