Adviesbureau voor groene wet en regelgeving

Wet natuurbescherming (Vergunningverlening en plantoetsing)

  • Opstellen effectenstudies (QuickScan, Voortoets, Activiteitenplan etc.);
  • Opstellen passende beoordeling.
  • Opstellen en indienen aanvragen Wet natuurbescherming.
  • Opstellen vergunningen Wet natuurbescherming.