Adviesbureau voor groene wet en regelgeving

Wie is Fopma NatuurAdvies?

Fopma NatuurAdvies is een eenmansadviesbureau op het gebied van de groene wetgeving. Oprichter Albert Fopma volgde de Hogere Bosbouw en Cultuurtechnische School in Velp (HBCS tegenwoordig Larenstein genoemd), waar hij afstudeerde in de studierichting Natuur- en landschapstechniek. Daarna studeerde hij af in de studierichting Boshuishoudkunde aan de Landbouwuniversiteit Wageningen alwaar hij zich heeft gespecialiseerd in de agrarische onderwijskunde.

Vanaf 1993 tot 2002 werkte hij bij Vogelbescherming Nederland als coördinator Soortbeschermingsplan Kerkuil, Voorlichter en de laatste jaren als regioconsulent voor Overijssel, Flevoland en Gelderland.

Van 2002 tot juli 2017 was hij werkzaam bij de Provincie Gelderland. Eerst als specialist groene wetgeving, maar sinds 2005 ligt het accent bij de Natuurbeschermingswet als senior Vergunningverlener. In 2017 was hij 8 maanden in dienst bij de provincie Fryslân als Senior vergunningverlener, daarna heeft hij een functie gekregen als Senior adviseur ecologie bij de provincie Flevoland.

In 2010 heeft hij naast zijn werk bij de provincie, Fopma NatuurAdvie s opgericht. Het bureau is derhalve werkzaam in heel Nederland m.u.v. Flevoland. Het adviesbureau is gespecialiseerd op het gebied van ecologie, coaching, vergunningen en ontheffingen. Binnen deze vakgebieden kunnen met name particulieren, gebiedsontwikkelaars, aannemers, adviesbureaus, gemeenten, provincies en waterschappen worden bediend. De producten en diensten die worden geleverd variëren van het uitvoeren van veldonderzoek en ecologische effectenbeoordelingen (passende beoordeling) tot het opzetten en geven van cursussen over de Wet natuurbescherming en de Wabo (omgevingsvergunning - Verklaringen van geen Bedenkingen voor het onderdeel Natuur). Dit laatste onderdeel is vooral op aanvragers, gemeenten en provincies gericht. Sinds 2016 is Fopma NatuurAdvies aangesloten bij het NGB.