Adviesbureau voor groene wet en regelgeving

Cursussen (groene wetten en Wabo)

 
Fopma NatuurAdvies verzorgt cursussen op maat over o.a. natuurwetgeving in de praktijk (Wabo, Flora- en faunawet en Natuurbebeschermingswet). Daarnaast verzorgt Fopma NatuurAdvies bijdragen in cursussen van derden.

Op verzoek kan Fopma NatuurAdvies de volgende cursussen in compagnie verzorgen:
  • Werken met de Flora- en faunawet (Ruimtelijke ingrepen);
  • Jacht, beheer en schadebestrijding (Flora- en faunawet);
  • Wat betekent de komst van de Wabo voor de groene wetgeving (Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet, Verklaring van geen Bedenkingen);
  • Natuurbeschermingswet in de praktijk (voor aanvragers);
  • Vergunningverlening Natuurbeschermingswet;
  • Wat betekent een Natura 2000 beheerplan voor uw organisatie/Branche
  • etc.
 
Bel of mail voor meer informatie: NatuurAdvies@fopma.eu