Adviesbureau voor groene wet en regelgeving

Wet natuurbescherming (Vergunningverlening en plantoetsing)

  • opstellen effectenstudies (quickscan, verstorings- en verslechteringstoets);
  • opstellen passende beoordeling;
  • aanvragen Wet natuurbescherming;
  • opstellen vergunningen Wet natuurbescherming.