Fopma NatuurAdvies

Adviesbureau voor groene wet en regelgeving

Projecten

Cursus 'Werken met Aerius' voor vergunninverleners van 'Het Vergunningenhuis'.Onderzoek naar de aanleg van een natuurlijke vooroever in het Natura 2000-gebied IJmeer-Markermeer in verband met uitbreiding jachthaven.Quickscans Natuurwaarden voor circa 30 verschillende instanties en particulieren.Vleermuizenonderzoek (particulier).Vergunningverlening / tegenlezer Natuurbeschermingswet wet voor de provincie Overijssel in opdracht van Het Vergunningenhuis (2010-heden).Fopma NatuurAdvies werkt zowel voor particulieren, Stichtingen en overheden.
Voorbeelden van projecten:

Faunabeheer

 1. Faunabeheerplan Overijssel 2014-2019 in opdracht van de Faunabeheereenheid Overijssel.
 2. Evaluatie faunabeheerplan Drenthe 2009-2014 in opdracht van 'Boerema & Van den Brink'.
 3. Quickscans / natuurtoesten voor meer dan 40 verschillende instaties en particulieren in heel Nederland (m.u.v. Gelderland).
 4. Vleermuizenonderzoeken.
 5. Onderzoek aanleg vooroever in IJmeer en Markermeer.
 6. Passende beoordeling en aanvraag Natuurbeschermingwetvergunning voor agrarische bedrijven van Natuurmonumenten en particulieren, inclusief Ammoniaktoets (AAgro-Stacks 1.0).
 7. Passende beoordeling voor jacht, beheer en schadebestrijding in he Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen in opdracht van de K.N.J.V.
Natuurtoetsen en onderzoek Vergunningverlening
 1. Vergunningverlening Nb-wet voor het Project Ruimte voor de Rivier, Deventer in opdracht van provincie Overijssel.
 2. Vergunningverlening + tegenlezen besluiten besluiten provincie Overijssel (juni 2010 - maart 2015)
 3. Cursus 'Werken met Aerius -calculator'voor medewerkers van 'Het Vergunningenhuis'.
 4. Cursus 'PAS en Aerius-calculator' voor medewerkers 'Regelink Ecologie & Advies'.
 5. Cursus 'Vergunningverlening Natuurbeschermingswet' voor nieuwe medewerkers van 'Het Vergunningenhuis'.
 6. Cursus 'Wabo en Natuurbeschermingswet' voor medewerkers van 'Het Vergunningenhuis'.
Opleidingen / interne cursussen

In de provincie Flevoland nemen wij i.v.m. integriteit geen opdrachten aan.