Fopma NatuurAdvies

Adviesbureau voor groene wet en regelgeving

Training op maat (PAS en/of AERIUS)

Stikstofberekeningen worden gemaakt met de Rekentool AERIUS-calculator. Deze rekentool is wettelijk voorgeschreen in het PAS-programma. Wij kunnen u op weg helpen in de wereld van de PAS en het rekenen met AERIUS.

Een training kan gegeven worden op het bedrijf of bij groepen tot 8 personen ook op onze eigen trainingslokatie in Wapse.

Aan de orde kunnen onder andere komen:

Hoe werkt de PAS. Globale bespreking van de basis van de PAS.

Hoe werkt het overgangsrecht?

Hoe doe ik een melding?

Een vergunning aanvragen, hoe gaat dat? 

Meldingen en vergunningen, wat is het verschil?

Interimmers en de PAS.

Wat is een de status van bestaande Natuurbeschermingswetvergunningen?

Wie is het bevoegd gezag?

Uitleg werking AERIUS Register

Wat zijn prioritaire projecten? En wat betekenen ze voor de PAS?

PAS maatregelen en gebiedsanalyses.

PAS en Natura 2000-beheerplannen.

Demonstratie aanvragen van een vergunning met de calculator.

Overige effecten? Wanneer kijk je daarna?  Ook bij meldingen?

Overige effecten en vvgb aanvragen?

Wanneer een Passende Beoordeling bij overige effecten?

Relatie PAS en Natura 2000-beheerplannen?

Verschillen AAgro-Stacks 1.0 en AERIUS calculator

Specifiek vragen of een bestaande casus van de opdrachtgever.

Vraag gerust om informatie of een vrijblijvende offerte bij: fopma@natuuradvies.eu