Adviesbureau voor groene wet en regelgeving

Home

Fopma NatuurAdvies adviseert haar klanten op het gebied van landbouw, ecologie, vergunningen/ontheffingen Wet natuurbescherming. Voor het geven van gedegen adviezen beschikt het natuuradviesbureau over specialistische kennis van deze werkvelden. De kennis wordt voor ecologie en vergunningen met name ingezet tijdens de planvorming en uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen.

Naast het schrijven van QuickScan, Passende beoordelingen en Voortoetsen verzorgen wij ook trainingen en voorlichtingsprojecten over de Wet natuurscherming en/of AERIUS-calculator.

Op deze website kunt u nader kennis maken met een aantal activiteiten van Fopma NatuurAdvies.

Fopma NatuurAdvies is sinds 2016 lid van het Netwerk Groene Bureaus.