Fopma NatuurAdvies

Adviesbureau voor groene wet en regelgeving

Natuurbeschermingswet (Vergunningverlening en plantoetsing)

  • opstellen effectenstudies (quickscan, verstorings- en verslechteringstoets);
  • opstellen passende beoordeling;
  • aanvragen Natuurbeschermingswetvergunningen;
  • opstellen vergunning Natuurbeschermingswet.