Fopma NatuurAdvies

Adviesbureau voor groene wet en regelgeving

Flora- en faunawet (Schadebestrijding- en beheer)

  1. Aanvragen ontheffingen voor schadebestrijding en beheer.
  2. Opstellen faunabeheerplannen of planonderdelen.
  3. Opstellen ontheffingen of aanwijzingen voor het bevoegd gezag.
  4. Advisering bij bezwaar- en beroepsprocedures.
  5. Opstellen evaluaties van Faunabeheerplannen.
  6. Passende beoordeling voor jacht en schadebestrijding in Natura 2000-gebied.